Obecné zastupiteľstvo

Na voľbách sa zúčastnilo zo 594 oprávnených voličov 479, tj. 80,63 %.

Starosta obce

Mgr. Ľubomír Púchovský (nezávislý)

 

Poslanci

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti 

1. Ing. Vojtech Juhász, nezávislý kandidát  310 hlasov

2. Ing. Ádám Vörös, nezávislý kandidát  305 hlasov

3. Attila Fodor, nezávislý kandidát  255 hlasov

4. Ferenc Vörös. nezávislý kandidát  233 hlasov

5. Ing. Zuzana Hajtman, nezávislý kandidát  226 hlasov

6. Ing. Ladislav Hornyák , nezávislý kandidát  225 hlasov

7. Attila Vörös, SMK-MKP  215 hlasov

 

Náhradníci

kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Irena Chovanová, Ing., SMK – MKP  186 hlasov

2. Dr. Erzsébet Kalácska, SMK – MKP  173 hlasov

3. Tamás Hožvák, SMK – MKP  154 hlasov

4. Ing Zoltán Janetka, nezávislý kandidát  150 hlasov

5. Viola Urbánová, nezávislá kandidátka  129hlasov

6. Bence Szabó, SMK-MKP  112hlasov

7. Nora Tarr, SMK-MKP  108 hlasov

8. Peter Sztehlík, SMK - MKP  87 hlasov

vysledky_volieb_2018.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 187.53 kB

 

Rozdelenie obvodov medzi poslancami

Vojtech Juhász, Ing.  č.d. 1 - č.d. 40 a Bystrička

Zuzana Hajtman, Ing.  č.d. 41 - č.d. 80

Ádám Vörös, Ing.  č.d. 81 - č.d. 120

Ladislav Hornyák, Ing.  č.d.121 - č.d. 160

Attila Vörös  č.d. 161 - č.d. 200

Attila Fodor  č.d. 201 - č.d. 259 a chat.oblasť

Ferenc Vörös  č.d. 260 - Žitavská Tôň

 

Komisie

Komisia ekonomická, sociálnych vecí, obchodu a cestovného ruchu

Ing. Hornyák Ladislav, Vörösová Eva, Vörös Péter, Mgr. Tóoth Tibor

Komisia bola jednohlasne schválená.

 

Komisia výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva a ekológie

Ing. Ádám Vörös, JUDr. Gőgh Géza, Vörös Róbert, Ing. Candalová Sylvia, Ing. Juhász Gábor. 

Komisia bola jednohlasne schválená.

 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva, mládeže a občianských záležitostí

Ing. Zuzana Hajtman, Mgr. Brigita Juhász, Helena Zalacková, Magdaléna Fónadová, Alžbeta Hatyinová, Estera Bödőková, Eva Gőghová. 

Komisia bola jednohlasne schválená.

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku, požiarnej ochrany a šport

Ing. Vojtech Juhász, Fodor Attila, ml. Balogh Alexander, Balogh Tamás, Peredy Štefan, Hožvák Tamás. 

Pri hlasovaní 4 poslanci boli za a dvaja poslanci (Attila Fodor a Ing. Vojtech Juhász) sa zdržali hlasovania.