Obec

Radvaň nad Dunajom (maď. Dunaradvány) je obec na Slovensku v okrese Komárno. Obec leží na Podunajskej nížine, 18 km východne od Komárna. Ulice a domy obce ležia na brehu Dunaja s výhľadom cez Dunaj na kopcovitú maďarskú stranu rieky. Obec v roku 2001 mal 738 obyvateľov, z toho 675 maďarskej a 59 slovenskej národnosti. Pod obec Radvaň nad Dunajom patria aj osady Žitava a Bystrička, ktoré sú od obce vzdialené cca 2 km.

Starobylosť obce dokazujú nálezy z doby bronzovej a nálezy z obdobia Ríma. Prvá zmienka o obci je z roku 1260 pod názvom Radoan.V roku 1267 Belo IV. daroval obec Radowan ostrihomskému kanonikovi menom Sixtus. Významným archeologickým náleziskom je miestna časť Žitavská Tôň, osídlená už od neolitu. Našli sa tu archeologické nálezy zo staršej doby bronzovej, halštatskej, rímskej a z obdobia Avarského kaganátu. Prvá písomná zmienka je z roku 1075 pod menom Sitoutui, keď opátstvo v Hronskom sv. Beňadiku tu dostalo 11 rybárov aj s domami, v ktorých bývali. Tradičným zamestnaním bolo rybárstvo a široko ďaleko boli známi miestni mlynári, ktorí mali aj svoj cech. V súčasnosti sa obyvatelia obce zaoberajú zväčša poľnohospodárstvom. Kalvínsky kostol z 1. polovice 17. storočia bol prestavaný v roku 1790 a 1925. Kaplnka z roku 1893 bola prestavaná na rímskokatolícky kostol Panny Márie v roku 1900. Významnou udalosťou bolo uzatvorenie takzvaného Žitavského mieru medzi Rudolfom II. a Tureckým sultánom Ahmedom, ktorý sa vykonal 11. novembra 1606 v strede Dunaja.

V roku 1910 obec mal 1353 obyvateľov, vačšinou maďarskej národnosti. Do podpísania trianonskej mierovej dohody patril ku komárňanskej župe. 

V roku 1929 na Bystričku pristahovalo 44 slovenských osadníkov z okolia Kysúc, ktorý kúpili 170 hektárov z majetku Szerafíny Práger. Osadníci kvôli ich zadlženosti bojovali s neustálymi problémami a do roku 1938 bola táto kolónia prakticky eliminovaná.

V marci 1945 na radvaňskom pobreží Dunaja vylodila sovietská flotila napredujúca od Hronu na Komárom. Na mieste pristátia v Žitave bol postavený monument. 

Posledný vodný mlyn zmizol v roku 1953. V čase socializmu bolo postavených 120 rekreačných domov na brehu dunaja. Do roku 1990 patril Virt spoločnosti Dunaventure.